“Cada persona és diferent i necessita el seu propi espai vital”

Ara ja fa un temps que em vaig introduir en el mercat immobiliari, primer com a Personal Shopper, moguda per la necessitat de proveir d’assessoria immobiliària als meus clients, que cercaven propietats tant per viure com per establir els seus negocis, i més tard, com Agent Immobiliari assessorant e intervenint en la compra-venda o el lloguer d’immobles.

Actualment, estic treballant amb l’exclusiva compartida, com a eina per oferir als meus clients el millor servei immobiliari possible, per això des de maig d’aquest any formo part d’ APIALIA Barcelonès Nord, l’agrupació d’agents immobiliaris del col·lectiu API de la meva zona, Badalona.

El que ofereixo als meus clients és facilitar al màxim la venda dels seus immobles mitjançant un mínim compromís per la seva part. Quan un client signa amb mi una exclusiva compartida automàticament s’obre un ventall de possibilitats.

“L’exclusiva compartida comporta una atenció exclusiva”

El propietari venedor, només tindrà relació directa i personal amb mi com l’agent immobiliari que ha signat l’exclusiva compartida, així doncs, durant el procés comptarà amb el meu constant seguiment i supervisió.

“Les possibilitats de venda es multipliquen”

L’exclusiva compartida fa que les possibilitats es multipliquin, pel número d’agències associades, pel número d’agents comercials de cada agencia, i per la cartera de potencials compradors que cada una té.

“L’objectiu: Facilitar la venda d’immobles”

Al signar una exclusiva compartida, el seu immoble passa a formar part de la cartera de les agencies d’APIALIA, que al considerar-lo com a propi, el poden publicar en els respectius portals immobiliaris, aparadors, web o altres vies de comercialització que es creguin més adients.

“El propietari com un agent més”

Quan jo signo una exclusiva compartida, ofereixo la possibilitat al client venedor de participar en el procés de venda, es a dir, en cas que per mitjançant una coneixença, el propietari vengués l’immoble, aquest podria actuar com agencia venedora i rebre el 50% dels honoraris pactats, això sí, la publicitat només estarà permesa per part de les agències associades.

En resum, el que vull es oferir possibilitats als meus clients i la millor assessoria immobiliària, per tal que puguin prendre la millor decisió en cada moment.